Privacy

Ik heb een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alleen in noodsituaties mag deze geheimhoudingsplicht doorbroken worden, bijvoorbeeld als jij of anderen in gevaar zouden kunnen komen.

Van je behandeling houd ik aantekeningen bij in een dossier. Dit dossier is niet voor derden toegankelijk. Ik voldoe aan alle wettelijk verplichte eisen, om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen. Mochten er toch gegevens lekken of zoekraken, dan ben ik verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik zal je in dat geval hiervan op de hoogte stellen.

Ik ben verplicht om jouw identiteit vast te stellen en burgerservicenummer (BSN) te vragen.

Het is gebruikelijk dat er een brief naar jouw huisarts/de verwijzer gaat zodat hij of zij op de hoogte is van de behandeling. Voorafgaand aan het delen met de huisarts krijg je zelf altijd zelf de brief te lezen. Als je besluit om geen inhoudelijke informatie te delen met de huisarts dan is dit ook mogelijk. Dan stuur ik alleen een bericht dat wij gestart zijn met de behandeling naar aanleiding van de aanmelding.

Soms zal ik met collega-psychologen overleggen over jouw behandeling, in intervisie of supervisie. Daardoor leren wij van elkaar en kan ik een goede behandeling blijven leveren. Deze collega’s hebben ook een geheimhoudingsplicht. Tijdens een dergelijk overleg noem ik jouw naam niet.

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bepaald dat jouw zorgverzekeraar de hoofdclassificatie/diagnose mag vernemen in combinatie met de geleverde zorg, deze combinatie wordt DBC genoemd (diagnose behandelcombinatie). Als je hier bezwaar tegen heb, kun je een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee je aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan de zorgverzekeraar. Een andere mogelijkheid is om de behandeling zelf te betalen, ook dan gaan er geen gegevens naar de zorgverzekeraar.

DIS is het landelijke DBC-informatiesysteem. De gegevens die in het DIS verzameld worden zijn van groot belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg en het uitvoeren van wettelijke taken. In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder andere diagnose en behandeling, ook van zelfbetalers. Het DBC-informatiesysteem bevat geen persoonlijke gegevens zoals je naam, adres en woonplaats. Als je hiertegen bezwaar hebt, kan je de bovengenoemde privacyverklaring ondertekenen. Ik verstrek dan geen gegevens aan het DIS.

Lees hier mijn Privacy statement