Via de zorgverzekeraar

Ik behandel in de Generalistische basis GGZ (GB-GGZ), dit is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraar. Je kunt de factuur indienen bij je zorgverzekeraar als er sprake is van een psychiatrische diagnose (een zogenaamde DSM-diagnose) die vergoed wordt. In de intake zullen we dit bespreken, de huisarts bespreekt dit meestal ook al met jou. De intake bij mij zal ook in rekening gebracht worden.

Ik heb voor zowel 2023 als 2024 een contract afgesloten met onderstaande verzekeraars, als je bij hen verzekerd bent krijg je alle kosten vergoed indien er een diagnose gesteld kan worden zoals hierboven genoemd. Ik dien de factuur bij de zorgverzekeraar in.
– De Friesland Zorgverzekeraar (3358)
– Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (inclusief Pro Life Zorgverzekeringen) (3311)
– Interpolis Zorgverzekeringen (3313)
– FBTO Zorgverzekeringen (3351)

Voor 2024 heb ik tevens een contract afgesloten met:
– Aevitae (3360)

Wel moet je altijd rekening houden met je wettelijk eigen risico (in 2023 is dat 385 euro). Als je je eigen risico verhoogd hebt, betaal je een hoger bedrag zelf.

Voor de mensen die ergens anders verzekerd zijn, geldt dat de zorgverzekeraar altijd een groot gedeelte van de zorg vergoedt. Als je een zuivere restitutiepolis hebt dan zal je meestal alle kosten vergoed krijgen door jouw zorgverzekeraar. Wanneer je een naturapolis hebt dan zul je een deel van de kosten vergoed krijgen. Dit varieert van 60 tot 100% van de totale kosten. Ook hier geldt altijd het wettelijk eigen risico of het eigen risico dat jij hebt ingesteld. Ik stuur jou de factuur, die je ook aan mij betaalt. Je kan de factuur indienen bij je zorgverzekeraar.

In 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd, een nieuwe bekostiging van de GGZ. Een behandeling binnen de GGZ bestaat uit losse prestaties, bijvoorbeeld een intakegesprek, diagnostiek of behandelafspraak. In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op de rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

Vraag voordat je start met de behandeling goed na welke voorwaarden jouw verzekering heeft, zodat je niet voor verrassingen komt te staan! Omdat zorgverzekeraars soms zeggen dat ze het volledige tarief vergoeden, maar dan toch rekenen met een ander tarief dan de maximum tarieven, is het goed steeds formeel na te vragen of de zorgverzekeraar rekent met de werkelijke maximale tarieven. Ik hanteer 100% van de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde maximum tarieven voor de GZ-psycholoog. In de tarievenzoeker van de NZa vind je alle maximumtarieven. Mijn beroepscategorie is gezondheidszorgspycholoog (Wet BIG artikel 3), de setting is Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II. De meest voorkomende tarieven vind je in dit document.

Via deze link op de site van mijn beroepsvereniging LVVP lees je wat het Zorgprestatiemodel voor cliënten betekent. Ook vind je daar een folder met toelichting. In de praktijk betekent het onder andere dat ik maandelijks een rekening zal indienen bij jouw verzekeraar (als ik een contract met hen heb) of een rekening naar jou zal sturen die je aan mij betaalt(voor de overige zorgverzekeraars). Tijdens een behandeltraject declareer je dus zelf meerdere keren bij de zorgverzekeraar of dien ik meerdere keren in bij jouw zorgverzekeraar.

Let op: Via de site van de LVVP lees je ook het volgende; vanaf 1 januari 2022 wordt voor de GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaal je voor beide jaren het eigen risico. Een voorbeeld: als de behandeling start op 20 november 2022 en eindigt op 15 maart 2023, dan wordt het eigen risico van 2022 aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt, het eigen risico van 2023 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari 2023 tot en met 15 maart 2023).

Voor de behandeling van gezondheidsklachten die niet onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat je deze behandeling zelf moet betalen. Vraag je huisarts of dit bij jou het geval is, of neem contact met mij op. Voor onverzekerde zorg geldt het zogenaamde OZP-tarief (onverzekerde zorgproducten). Dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de NZa en is voor 2023 124,16 euro.

Zelf betalen of via werkgever

Het is ook mogelijk om de behandeling zelf te betalen. Bijvoorbeeld als je niet wil dat er gegevens naar de zorgverzekeraar gaan of als er geen sprake is van een psychiatrische diagnose. De kosten zijn dan 120 euro per sessie. Je krijgt per afspraak een factuur.

Op de pagina voor werkgevers lees je meer over de mogelijkheden voor een traject via je werkgever.

Afspraak afzeggen

Als je weet dat je verhinderd bent, geef dat dan zo snel mogelijk door, uiterlijk de dag van tevoren. Bij afzeggen op de dag zelf of bij niet afzeggen wordt 100 euro in rekening gebracht. Dit geldt ook bij ziekte of overmacht. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet.

Behandelvoorwaarden

Tijdens het intakegesprek krijg je van mij de behandelvoorwaarden waarin informatie over de kosten, het inlichten van de verwijzer en de verwerking van jouw persoonsgegevens opgenomen is. De behandelvoorwaarden vind je ook hier.