Behandelaanbod

Behandelaanbod

Na verwijzing door je (huis)arts overleggen we eerst telefonisch over je hulpvraag en of je daarvoor bij mij terecht kunt. Als dat het geval is, plannen we een intakegesprek waarin we bepalen wat voor behandeling nodig is. Soms zijn we na een paar gesprekken klaar, soms duurt het wat langer. Ik werk binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ), bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische klachten. Het is mogelijk om de gesprekken zelf te betalen, dan heb je geen verwijzing nodig.

Ook kan je na overleg met je werkgever een coaching- of behandeltraject bij mij starten. Bij sommige bedrijven kan je bijvoorbeeld gebruik maken een persoonlijk ontwikkelbudget. Zie ook deze informatie.

De methoden die ik gebruik zijn onder andere gesprekstherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR (traumatherapie), schematherapie, mindfulness en gedragstherapie. Vaak worden de afspraken gecombineerd met online modules via Therapieland, waarmee je thuis aan de slag kan. Ik betrek ook vaak jouw ‘systeem’, de belangrijke mensen in jouw omgeving, bij de behandeling. Tenzij je dat zelf niet wilt uiteraard.

Behandeling kan zowel online (via beeldbellen) als in mijn praktijk in Feanwâlden plaatsvinden.

In het menu vind je meer informatie over het behandelaanbod.

Wanneer kan je niet bij mij terecht?
Als er sprake is van onderstaande situaties, kan ik je niet goed genoeg helpen en zal ik je doorverwijzen naar een andere praktijk of instelling:
– als er sprake is van ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid
– als er er multidisciplinaire behandeling binnen één team nodig is (bijvoorbeeld psychiater, psycholoog, vaktherapeut)
– bij een eetstoornis
– bij een psychotische stoornis
– volledige AD(H)D of ASS diagnostiek zonder behandelvraag