Klachten

Als je ontevreden bent over de behandeling en/of een klacht hebt, bespreek dit dan eerst met mij. We kunnen dan samen kijken of we er een oplossing voor kunnen vinden.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kan je contact opnemen met de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) of bij seksuologische hulp de klachtencommissie van de NVVS (Nederlandse wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie). De klachtencommissie kan naast de eerste klachtopvang tevens een bemiddelende rol spelen bij de klachtafhandeling.